Frivillige

Jyderup Hallens Cafeterie

Mange opgaver i Jyderup Hallen udføres af frivillige ildsjæle, der bruger deres fritid på at servicere brugerne af hallen.

Det gælder både driften af cafeteriet i hverdagen og ved større arrangementer i hallen.

Så vidt det er muligt, er cafeteriet åbent, når der er aktiviteter i hallen, men der er ikke faste åbningstider.

Hvis du har lyst til at være frivillig i Jyderup Hallen, bedes du kontakte:

Halinspektør Per Bahnsen
mail@jyderuphallen.dk